parallax background
 

Akromegalia kotów

Akromegalia jest chorobą endokrynologiczną kotów spowodowaną guzem przysadki mózgowej produkującym nadmiernie hormon wzrostu (GH). Choroba ta związana jest też z cukrzycą insulinooporną, patologicznym powiększeniem narządów – wątroby, serca, nerek, żuchwy. Jeśli guz urasta do bardzo dużych rozmiarów, może uciskać na okoliczne struktury nerwowe i powodować objawy neurologiczne.

Choroba występuje najczęściej u starszych kotów (>10-letnich) i kastrowanych samców. Objawy najczęściej obserwowane przez właścicieli to: utrata masy ciała pomimo dużego apetytu, zwiększone pragnienie i oddawanie zwiększonej ilości moczu. Niekiedy właściciel może zauważyć powiększenie głowy z wysunięciem żuchwy, powiększenie jamy brzusznej i kończyn. Często rozwija się u takich kotów choroba serca – kardiomiopatia.

LECZENIE może być OBJAWOWE i związane z jednej strony z cukrzycą insulinooporną, z drugiej ZACHOWAWCZE ze stosowaniem leków będących antagonistami hormonu wzrostu o nieudowodnionej do końca skuteczności.
Jedyną metodą o udowodnionej i powtarzalnej skuteczności jest RADIOTERAPIA GUZA PRZYSADKI MÓZGOWEJ. Koty bez poważnych chorób towarzyszących np. kardiomiopatii kwalifikowane są do podania 15-20 frakcji promieniowania w ciągu 3-4 tygodni.
Większość badań dotyczących radioterapii chorób endokrynologicznych skupia się na napromienianiu guza przysadki, bez rozróżnienia na guzy powodujące akromegalię, czy przysadkową nadczynność kory nadnerczy.
Generalnie u 2/3 kotów obserwuje się zmniejszenie objawów chorobach, u 50-92% poprawę kontroli cukrzycy.
Leczone radioterapią guzy przysadki mózgowej powodujące cukrzycę insulinooporną najczęściej odpowiadają na leczenie. W jednym z badań 5 na 8 leczonych kotów nie potrzebowało więcej insuliny, 1 potrzebował zmniejszonej dawki, a u 2 kotów dzięki insulinie w końcu kontrolowano poziom glukozy. W innym badaniu u 13 na 14 kotów kontrola cukrzycy poprawiła się znacznie z ok. 75% redukcją koniecznej dawki insuliny i czasem przeżycia dla ponad połowy pacjentów powyżej 2,3 roku po radioterapii guza przysadki mózgowej.


Opisywano leczenie takich kocich pacjentów poprzez OPERACYJNE USUNIĘCIE guza przysadki mózgowej, jednaj jest to zabieg bardzo trudny i wiążący się z wysoką śmiertelnością okołooperacyjną.

autor: Dariusz Jagielski