parallax background

dr n. wet. Dariusz Jagielski

DVM, PhD, dyrektor medyczny
Darek od czasu zdobycia tytułu lekarza weterynarii w 1997 roku na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie, zajmuje się w swojej pracy klinicznej chorobami nowotworowymi małych zwierząt.
Onkologii weterynaryjnej poświęcił swoją rozprawę doktorską, obronioną w 2001 roku oraz liczne wykłady prowadzone dla studentów studiów weterynaryjnych oraz słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych w Warszawie, Olsztynie i Lublinie.
Brał udział jako organizator, wykładowca oraz uczestnik w licznych onkologicznych spotkaniach weterynaryjnych w kraju i za granicą.
Jest członkiem dwóch europejskich grup onkologicznych zajmujących się badaniami klinicznymi u małych zwierząt.
Jest też aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (przewodniczącym Sekcji Onkologicznej), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Weterynaryjnej. Prowadzi fakultet z onkologii małych zwierząt dla studentów ostatniego roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Prywatnie Darek jest mężem Marty (oczywiście lekarza weterynarii), ojcem dwóch córek – Julii i Marii (jeszcze nie lekarzy weterynarii), opiekunem dwóch bardzo nierasowych psów – Rozi i Małego oraz trzech bardzo europejskich kotów – Wtorka, Łapka i Karoliny. Kiedy nie jest w pracy, myśli o niej. Czasami włóczy się ze swoimi Dziewczynami po jak najmniejszych miejscowościach w Polsce, Europie i poza nią, starając się poznać ich historię.