parallax background
 

Informacja o narażeniu na promieniowanie jonizujące

RTWET Sp. z o.o. Miednievicėje veterinariniais tikslais jonizuojančią spinduliuotę naudoja mažų gyvūnų diagnostikai ir gydymui (teleradioterapijai).

Su jonizuojančiąja spinduliuote susijusi veikla vykdoma remiantis Nacionalinės atominės energijos agentūros prezidento išduotais leidimais.

RTWET sp. Z o.o. Miedniewice naudoja jonizuojančią spinduliuotę generuojančius įrenginius:

  • „Clinian 600 C/D“ linijinis greitintuvas iš „Varian Medical Systems
  • „Philips PET/CT GEMINI GXL“ kompiuterinis tomografas system


Akseleratoriaus laboratorijos ir rentgeno laboratorijos zonos priskiriamos prižiūrimoms teritorijoms ir yra apsaugotos nuo pašalinių asmenų patekimo. Šiose vietose gali apsistoti tik jonizuojančiosios spinduliuotės darbe kvalifikuoti darbuotojai ir gyvūnai, kuriems atliekamos medicininės procedūros.

Dėl vykdomos veiklos radioaktyviųjų atliekų nesusidaro.

Rūpinantis darbuotojų ir gyventojų populiacijos saugumu, atliekama individuali dozimetrija ir atliekami darbo aplinkos matavimai, kuriais remiantis teigiama, kad Atomo įstatyme nustatytos dozės ribos (vienodas tekstas) – 2019 m. Įstatymų leidinio 1792 punktas su pakeitimais).