parallax background
 

Leczenie pacjentów
onkologicznych

Nowotwory mogą być leczone z wykorzystaniem:

  • postępowania chirurgicznego – zabieg operacyjny jest zdecydowanie najważniejszym sposobem leczenia większości procesów nowotworowych; przyjmuje się, że co najmniej 50% ludzi wyleczonych z nowotworu poddawanych było zabiegowi operacyjnemu; jest metodą leczenia miejscowego,
  • radioterapii – to druga co do ważności metoda leczenia nowotworów ludzi i coraz częściej stosowana u zwierząt; bardzo ogólne dane wskazują, że ok. 40% wyleczonych z nowotworów ludzi poddawanych było napromienianiu; jest także metodą leczenia miejscowego,
  • chemioterapii – podawanie leków uszkadzających komórki nowotworowe jest trzecią tradycyjną metodą leczenia procesów nowotworowych, wpływającą na cały organizm, a więc leczeniem ogólnoustrojowym; szacuje się, że spośród ludzi wyleczonych całkowicie z nowotworu ok. 10% otrzymywało leki cytostatyczne,
  • leczenia celowanego, nazywanego inaczej ukierunkowanym na cele molekularne – to dynamicznie rozwijająca się dziedzina onkologii człowieka polegająca na stosowaniu ogólnoustrojowym leków specyficznie trafiających w określone cząstki (cele terapeutyczne) w organizmie czy komórkach nowotworowych i dzięki temu wpływających na procesy warunkowane przez te cząstki; najczęściej nie daje to możliwości wyleczenia całkowitego, ale znacznie wydłuża życie pacjentów onkologicznych, prowadząc często do zmiany agresywnego procesu nowotworowego w chorobę przewlekłą; ta metoda leczenia jest jak na razie w powijakach w medycynie weterynaryjnej z powodu niezmiernie ograniczonego arsenału leków,
  • immunoterapii – wprzęgnięcie do leczenia onkologicznego mechanizmów immunologicznych pozwala u ludzi bardzo często na spektakularne sukcesy terapeutyczne, jak chociażby ogromny postęp w leczeniu czerniaków dzięki wykorzystania inhibitorów punktów kontrolnych; możliwości immunoterapii weterynaryjnej są ograniczone jak na razie do kilku tylko preparatów,
  • innych metod leczniczych o znacznie mniejszym znaczeniu od powyższych.

Niemal zawsze najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się, kiedy łączy się różne metody leczenia. Optymalne połączenia i schematy lecznicze wyglądać mogą bardzo różnie dla różnych nowotworów.