parallax background
 

Nowotwory nerwów obwodowych (PNST, schwannoma)

Nowotwory obejmujące nerwy obwodowe, splot barkowy lub lędźwiowo-krzyżowy są stosunkowo rzadkie i najczęściej złośliwe (mięsaki). Nowotwory osłonek nerwów obwodowych (PNST, schwannoma, neurofibrosarcoma) bardzo rzadko dają przerzuty odległe, ale rozprzestrzeniają się poprzez ciągłość wzdłuż przebiegu nerwu, bardzo często osiągając w ten sposób rdzeń kręgowy. Lokalizacja zmiany, mająca znaczenie dla rokowania może być następująca:

  • obwodowo od splotu barkowego lub lędźwiowo-krzyżowego, także guzy nerwów czaszkowych oddalone od mózgowia,
  • guzy splotu barkowego lub lędźwiowo-krzyżowego nieosiągające jednak otworu międzykręgowego,
  • guzy obejmujące korzenie grzbietowe lub brzuszne nerwów rdzeniowych lub szerzące się na rdzeń kręgowy (bądź mózgowie).

OBJAWY KLINICZNE tych nowotworów obejmują postępujące stosunkowo wolno kulawiznę (77% pacjentów) i zaniki mięśniowe (93%), bardzo często ból i w końcu wyczuwalną deformację/masę.

ROZPOZNANIE stawiane jest na ogół na podstawie badania klinicznego, neurologicznego, CT, MRI, niekiedy mielografii i/lub elektromiografii.

LECZENIEM z wyboru dla tych nowotworów jest usunięcie chirurgiczne zależnie od lokalizacji. Osiągnięcie szerokiego marginesu chirurgicznego wymaga często dużego zabiegu chirurgicznego, w wielu przypadkach amputacji kończyny. Jednak w przypadkach, kiedy guz obejmuje splot barkowy, wznowy miejscowe dotyczą aż 78% pacjentów.
Stosunkowo niewiele wiadomo o RADIOTERAPII jako metodzie leczenia takich nowotworów, jednak wydaje się zasadna jako leczenie uzupełniające po chirurgicznym usunięciu guza splotu barkowego lub korzenia nerwu rdzeniowego. Może też być postępowaniem paliatywnym. Opisywano radioterapię nieoperacyjnych guzów z wykorzystaniem zaawansowanych technik radioterapii.

autor: Dariusz Jagielski