parallax background
 

Onkologia

Leczenie promieniowaniem jonizującym może być jedynym leczeniem dla:

nowotworów przysadki mózgowej,

guzów mózgu,

nowotworów jamy nosowej,

chłoniaków w pojedynczej lokalizacji,

niemożliwych do usunięcia chirurgicznego nowotworów komórek plazmatycznych i guzów komórek tucznych,

raków płaskonabłonkowych jamy ustnej, skóry, palców,

czerniaków złośliwych jamy ustnej, palców,

włókniakomięsaków jamy ustnej,

mięsaków tkanek miękkich wysokiego stopnia złośliwości,

raków tarczycy,

chłoniaków jamy nosowej kotów.

Radioterapia jest często metodą znacznie poprawiającą wyniki leczenia:

mięsaków pośredniego do wysokiego stopnia złośliwości,

guzów komórek tucznych,

czerniaków złośliwych,

oponiaków,

mięsaków histiocytarnych,

raków tarczycy,

nowotworów zatok przyodbytowych.

Jako postępowanie paliatywne (poprawiające przede wszystkim jakość życia), radioterapia może być wykorzystywana w:

nowotworach mózgowia,

nieoperacyjnych nowotworach kości,

nowotworach jamy nosowej,

nowotworach prostaty,

nowotworach zatok przyodbytowych,

grasiczakach,

nieoperacyjnych rakach tarczycy,

czerniakach złośliwych.