parallax background
 

Ortopedia

Radioterapia wykorzystywana może być jako skuteczne LECZENIE PRZECIWZAPALNE I PRZECIWBÓLOWE w chorobach takich jak:

przewlekłe zapalenie kości i stawów (osteoarthritis),

osteochondrodysplazja u kotów.

Radioterapia jest skutecznym LECZENIEM PRZECIWBÓLOWYM w przypadku wielu nowotworów:

kostniakomięsak (osteosarcoma),

mięsaki kości,

nowotwory nerwów obwodowych (PNST, schwanoma).