parallax background
 

Radioterapia w chorobie zwyrodnieniowej kości i stawów

Według Front Vet Sci. 2018, 5, 74. Megavoltage Radiotherapy for the Treatment of Degenerative Joint Disease in Dogs: Results of a Preliminary Experience in an Italian Radiotherapy Centre. Federica Rossi, Simona Cancedda, Vito Ferdinando Leone, Carla Rohrer Bley, Paola Laganga :

Podano 3 frakcje po 2Gy (a więc bardzo niskie) radioterapii na stawy z procesem zwyrodnieniowymi przez 3 kolejne dni lub co drugi dzień. Leczono 21 psów z wykonaniem 1 kursu radioterapii. Po 3 tygodniach od zakończenia terapii poprawę kliniczną zaobserwowano u 92% pacjentów, u 64% częściowo ustąpiła bolesność, u 28% zniknęła całkowicie. 12 pacjentów nie dostawało już innego leczenia po radioterapii!!

Mediana czasu reakcji na leczenie wynosiła 300 dni. U 4 pacjentów podano drugi kurs radioterapii z poprawą przez okres co najmniej 418 dni u połowy pacjentów. Nie zaobserwowano efektów ubocznych leczenia.

Powyższe badanie robione było z wykorzystaniem elektronów, ale to tylko zmienia sposób dostarczenia dawki. Ponieważ mamy Linaca produkującego fotony (znacznie bardziej przenikliwe, niż elektrony), radioterapię musimy planować na podstawie badania tomograficznego.