parallax background
 

Radioterapia w nieinfekcyjnych zapaleniach opon mózgowych i mózgu o nieznanej przyczynie (MUO)

Zapalenie opon mózgowych i mózgu o nieznanej przyczynie (MUO) jest stosunkowo często występującym nieinfekcyjnym procesem zapalnym mózgu, opon mózgowych i rdzenia kręgowego psów. Termin MUO jest terminem klinicznym, wyrażających przypuszczalne rozpoznanie jednej z kilku jednostek chorobowych dających podobne objawy, w których ostateczne rozpoznanie może być postawione dopiero w badaniu histopatologicznym tkanki nerwowej (co w praktyce najczęściej nie jest możliwe): ziarniniakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (GME), martwicowe zapalenie mózgu (NE), w tym martwicowe zapalenie istoty białej mózgu (NLE) i martwicowe zapalenie mózgu i opon mózgowych (NME).

ROZPOZNANIE choroby wymaga badania neurologicznego pacjenta, badań dodatkowych, w tym MRI, badania płynu mózgowo-rdzeniowego, niekiedy wykluczenia chorób bakteryjnych, pierwotniaczych, grzybiczych, czy wirusowych.

Standardowym LECZENIEM choroby jest terapia immunosupresyjna z wykorzystaniem leków glikokortykosteroidowych, immunosupresyjnych (cyklosporyna, azatiopryna), cytostatycznych o działaniu immunosupresyjnym (arabizozyd cytozyny/cytarabina, lomustyna, prokarbazyna).
Dla przypadków opornych na leczenie immunosupresyjne wykorzystywana może być RADIOTERAPIA jako leczenie wywierające bardzo silny efekt przeciwzapalny, zarówno w formie ogniskowej, jak i wieloogniskowej choroby.

autor: Dariusz Jagielski