parallax background
 

Survey for the owner

Your opinion about RTWet is very important to us.

Your comments will help us improve the quality of our services and care for your pet better.

  1. Ocena zapisu na konsultację

  a. Zrozumiałość systemu zapisów na konsultację i radioterapię

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Czytelność i zrozumiałość pól formularza "Zgłoszenia Pacjenta na konsultację"

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Sprawność obsługi telefonicznej zgłoszenia

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Uprzejmość i zaangażowanie osób umawiających na konsultację

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  e. Kompleksowość uzyskanych informacji

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  f. Dogodność terminów konsultacji

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  2. Ocena opieki lekarskiej

  a. Punktualność umówionych konsultacji / napromieniań

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Wiedza i fachowość lekarzy

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Informowanie Opiekunów o przebiegu leczenia i jego kosztach

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Komunikatywność (ilość poświęconego czasu, wyczerpujące i zrozumiałe udzielenie informacji)

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  e. Uprzejmość i życzliwość lekarza

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  f. Zainteresowanie pacjentami

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  g. Skuteczność leczenia

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  h. Oferowany zakres usług specjalistycznych

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  3. Ocena personelu technicznego (pielęgniarek)

  a. Jakość i staranność wykonanych zabiegów (np. zakładania wenflonu, podawania kroplówek)

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Uprzejmość i życzliwość

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Zainteresowanie pacjentami

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Komunikatywność (ilość poświęconego czasu udzielana, wyczerpujące i zrozumiałe udzielenie informacji)

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  4. Ocena ogólna Ośrodka

  a. Łatwość znalezienia informacji o Ośrodku

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Wskazówki dojazdu

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Oznakowanie Ośrodka i gabinetów

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Możliwość identyfikacji personelu

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  e. Estetyka, czystość

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  f. Dostępność materiałów informacyjnych

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  g. Estetyka i czystość pokoju hotelowego

  nie dotyczybardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  5. Pytania otwarte

  a. Co powinniśmy poprawić w naszej pracy?

  b. Czy Ośrodek jest godny polecenia?

  Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!

  Using the form is completely anonymous and does not require providing personal data. The data provided via the form will not be related in any way to your personal data provided elsewhere on the radioterapiaweterynaryjna.pl website or directly at the Center. We also do not store computer IP numbers or any data that could identify the person completing the form.