parallax background
 

Dla Opiekunów

Na konsultację zabierz ze sobą:


historia dotychczasowego leczenia w formie wydruków papierowych ułożonych chronologicznie ,

wyniki dotychczasowych badań w formie wydruków papierowych ułożonych chronologicznie ,

badania obrazowe (RTG, CT) na płycie CD; do pełnej oceny potrzebujemy badania w formie DICOM (standard obrazowania medycznego); badania nie powinny być w formatach JPG, BMP lub PDF, ponieważ niemożliwe jest zmienianie/dopasowywanie parametrów takiego obrazu,

lista obecnie podawanych leków i ich dawkowania,

własne posłanie / kocyk Pacjenta,

lista ewentualnych alergii Pacjenta,

książeczka zdrowia,