parallax background
 

Wskazania do radioterapii

Nowotwory mózgu oraz rdzenia kręgowego,

Nowotwory jamy nosowej i lusterka nosowego,

Mięsaki tkanek miękkich, mięsaki poiniekcyjne,

Nowotwory jamy ustnej,

Inne nowotwory głowy i szyi,

Mastocytomy (guzy z komórek tucznych),

Guzy gruczołu krokowego i pęcherza moczowego,

Guzy gruczołu krokowego i pęcherza moczowego,

Nowotwory kości 

Inne