parallax background
 

Informacja o narażeniu na promieniowanie jonizujące

RTWET sp. z o.o. w Miedniewicach wykorzystuje promieniowanie jonizujące w celach weterynaryjnych do diagnostyki oraz leczenia (teleradioterapii) małych zwierząt.

Działalność związana z promieniowaniem jonizującym wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.


W RTWET sp. z o.o. w Miedniewicach stosuje urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące:

  • Akcelerator liniowy Clinac 600 C/D firmy Varian Medical Systems
  • Tomograf komputerowy PET/CT GEMINI GXL firmy PhilipsTereny pracowni akceleratorowej oraz pracowni rentgenowskiej zakwalifikowane są jako tereny nadzorowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy zakwalifikowani do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące oraz zwierzęta poddawane procedurom medycznym.

W wyniku prowadzonej działalności nie powstają odpady promieniotwórcze.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest dozymetria indywidualna oraz wykonywane są pomiary środowiska pracy, na podstawie których stwierdza się, że dawki graniczne określone ustawą Prawo Atomowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.) nie są przekraczane.