parallax background
 

Informacja o narażeniu na
promieniowanie jonizujące

W polskim ośrodku radioterapii weterynaryjnej RTWET sp. z o.o. w Miedniewicach wykorzystuje się promieniowanie jonizujące w celach weterynaryjnych do diagnostyki oraz leczenia (teleradioterapii) małych zwierząt.

Ośrodek posiada zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie
urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

·        akceleratora liniowego Clinac 600 C/D firmy Varian Medical Systems

·        tomografu komputerowego PET/CT GEMINI GXL firmy Philips


Tereny, na których zlokalizowano urządzenia chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Pracownia akceleratorowa oraz rentgenowska zakwalifikowane są jako tereny nadzorowane, gdzie przebywać mogą jedynie pracownicy zakwalifikowani do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące oraz zwierzęta poddawane procedurom medycznym.

W wyniku prowadzonej działalności nie powstają odpady promieniotwórcze.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest dozymetria indywidualna oraz wykonywane są pomiary środowiska pracy, na podstawie których stwierdza się, że dawki graniczne określone ustawą Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.) nie są przekraczane.

Zaktualizowano: 03.01.2023