parallax background

Procedura konsultacji i leczenia

Radioterapia jest metodą leczenia zmian nowotworowych wykorzystującą wysokoenergetyczne promieniowanie jonizujące, które wnika w miejsce zmiany nowotworowej prowadząc do jej zniszczenia.

Etapy procesu leczenia:

 1. Zgłoszenie pacjenta poprzez  wypełnienia formularza na naszej stronie internetowej (Zgłoszenie pacjenta przez opiekuna).
 2. Zgłoszenie analizowane jest przez onkologa, następnie kwalifikowane do konsultacji.
 3. Pacjent umawiany jest na konsultację z onkologiem ( preferowana stacjonarna w Ośrodku w Miedniewicach lub w niektórych przypadkach online). Na tę wizytę prosimy przynieść całą posiadaną dokumentację dotychczasowego leczenia (Co zabrać na konsultację ?).

  Jest to bardzo ważny etap. Lekarz zbada pacjenta, oceni jego stan zdrowia, omówione zostaną różne protokoły leczenia z użyciem radioterapii oraz objawy niepożądane przy każdym protokole.

  Objawy niepożądane – kliknij, a dowiesz się więcej.

  Po konsultacji pacjent jest kwalifikowany do radioterapii. Onkolog często zaleca dodatkowe badania przed rozpoczęciem leczenia. Są to badania krwi i/lub echo serca, mające na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta i bezpieczeństwa poddania go znieczuleniu ogólnemu. Czasami zlecamy dodatkowe badania w postaci biopsji lub dodatkowych badań obrazowych, w celu potwierdzenia rozpoznania i ustalenia stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Badania te można również wykonać w Ośrodku RTWet.
 4. Pacjent kierowany jest na tomografię komputerową w celu planowania radioterapii. Badanie to odbywa się w Ośrodku RTWet. Podczas badania pacjent układany jest na specjalistycznym stole, w pozycji dokładnie takiej w jakiej będzie układany do każdej sesji leczenia z użyciem radioterapii. Badanie to głównie służy radioonkologowi do uwidocznienia zmiany nowotworowej i zaplanowania radioterapii w specjalistycznym programie komputerowym. Badanie to może mieć również charakter diagnostyczny, tzn. można dodatkowo uzyskać pełny opis badania od radiologa, jeśli wcześniej zostało to uzgodnione z onkologiem podczas konsultacji.

  Na tym etapie bardzo ważne jest precyzyjne ułożenie pacjenta. W tym celu stosujemy różnego rodzaju unieruchomienia: maski termoplastyczne w przypadku zmian nowotworowych w obrębie głowy, materace w przypadku zmian zlokalizowanych poza głową lub szyją, podpórki, bolusy, etc. . Badanie odbywa się w powierzchownym znieczuleniu ogólnym, które trwa około 1-1,5h. W czasie znieczulenia opiekę nad pacjentami sprawują doświadczeni lekarze anestezjolodzy, którzy monitorują parametry życiowe pacjentów. Precyzja ułożenia jest niezwykle istotna ze względu konieczność odtworzenia ułożenia pacjenta później na aparacie terapeutycznym.

  Przed badaniem z użyciem tomografii komputerowej pacjent musi mieć wykonane aktualne badania krwi oraz echo serca.

  Pacjenci muszą też być na czczo. Oznacza to brak podawania pokarmów na 6-8h przed badaniem, podczas gdy woda do picia dozwolona jest cały czas.  Tomografia komputerowa odbywa się zazwyczaj kilka dni po konsultacji z onkologiem, w niektórych przypadkach, szczególnie przy pacjentach podróżujących z daleka tomografia odbywa się w dniu konsultacji co wymaga uprzedniego uzgodnienia przed wizytą w ośrodku
 5. Konsylium lekarskie – każdy pacjent omawiany jest przez wysokiej klasy specjalistów, w tym onkologów i radioonkologa. Dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualny plan leczenia, ustalany obszar lub obszary napromieniania, dawka całkowita oraz ilość frakcji radioterapii. Dawki mogą być podawane we frakcjach od 4 do 20, codziennie  lub odstępach kilkudniowych. Zazwyczaj frakcje nie są podawane w soboty i niedziele.
 6. Plan leczenia – na podstawie tomografii komputerowej radioonkolog przygotowuje precyzyjny plan leczenia. Jest to skomplikowany proces zajmujący kilka-kilkanaście godzin. Do tego celu wykorzystywany jest wysokiej jakości sprzęt: specjalistyczne oprogramowanie oraz komputery o dużej mocy obliczeniowej. Głównym celem planowania jest obliczenie jak najwyższej dawki dostarczonej do zmiany nowotworowej, przy jak najniższej dawce otrzymanej przez okoliczne narządy. Plan radioterapii jest gotowy po kilku dniach, w wyjątkowych sytuacjach plan leczenia gotowy jest na następny dzień. 
 7. Ustalany jest dzień rozpoczęcia radioterapii, zazwyczaj kilka dni po badaniu z użyciem tomografii komputerowej. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu, leczenie może się rozpocząć następnego dnia.
 8. Leczenie jest ambulatoryjne i odbywa się zazwyczaj w godzinach przedpołudniowych. Podanie frakcji radioterapii odbywa się w powierzchownym znieczuleniu i mimo, że zajmuje zaledwie kilka minut, na premedykację pacjenta i wybudzenie prosimy zarezerwować średnio godzinę czasu. Wszystkie znieczulenia ogólne odbywają się z wykorzystaniem aparatów do znieczuleń gazowych DatexOhmeda i pełnego monitoringu pacjenta.
 9. Na zakończenie procesu radioterapii, podczas konsultacji,  lekarz onkolog przekazuje zalecenia do dalszego postępowania dla opiekuna pacjenta i lekarza prowadzącego.
 10. Istnieje możliwość zamieszkania na czas radioterapii w Ośrodku w Miedniewicach w części hotelowej (Nocleg w RTWet).