parallax background
 

Wskazania do radioterapii

Leczenie promieniowaniem jonizującym może być jedynym leczeniem dla:


nowotworów przysadki mózgowej,

guzów mózgu,

nowotworów jamy nosowej,

chłoniaków w pojedynczej lokalizacji,

niemożliwych do usunięcia chirurgicznego nowotworówkomórek plazmatycznych i guzów komórek tucznych,

raków płaskonabłonkowych,

czerniaków złośliwych,

mięsaków tkanek miękkich wysokiego stopnia złośliwości.


Radioterapia jest często metodą znacznie poprawiającą wyniki leczenia:


mięsaków pośredniego do wysokiego stopnia złośliwości,

guzów komórek tucznych,

czerniaków złośliwych,

oponiaków,

mięsaków histiocytarnych nowotworów zatok przyodbytowych.


Jako postępowanie paliatywne (poprawiające przede wszystkim jakość życia), radioterapia może być wykorzystywana w:


nowotworach mózgowia,

nieoperacyjnych nowotworach kości,

nowotworach jamy nosowej,

nowotworach prostaty,

nowotworach zatok przyodbytowych,

grasiczakach,

czerniakach złośliwych.


Radioterapia wykorzystywana może być jako skuteczne leczenie przeciwzapalne w chorobach:


stawów,

mózgowia,

skóry.