parallax background
 

Wskazania do radioterapii

W nowoczesnej praktyce weterynaryjnej małych zwierząt, leczenie radioterapią odgrywa coraz ważniejszą rolę w leczeniu pacjentów z nowotworami.


Guzy jam nosa/ donosowe

Guzy jam nosowych stanowią około 1% wszystkich guzów u psów, a znaczna ich większość (80%) jest złośliwa (nabłonkowe, mezenchymalne, komórki okrągłe) i niosą ze sobą złe rokowania. Guzy jam nosowych są piątym najczęściej występującym nowotworem leczonym za pomocą radioterapii.
Guzy donosowe są lokalnie inwazyjne i trudne / niemożliwe do operacyjnego usunięcia, ale ryzyko dalszych przerzutów nowotworowych jest bardzo małe.
Nieleczone zwierzęta relatywnie szybko poddawane są eutanazji ze względu na postępujący lokalny problem oraz brak możliwości kontroli objawów klinicznych (kichania, wtórnych infekcji bakteryjnych, „zablokowanego nosa” oraz krwawień).
Leczenie radioterapią jest leczeniem z wyboru, z odnotowaną przeżywalnością 195-591 dni.

W badaniu analizującym 65 kotów z różnymi nowotworami jam nosa leczonych radioterapią, objawy kliniczne uległy poprawie w 86.2% przypadków.
Średni czas przeżycia u kotów leczonych za pomocą radioterapii wynosi 432 dni.

Nowotwory wewnątrzczaszkowe

Guzy mózgu są ciężkimi do leczenia zmianami, ze względu na ich położenie. Całkowite usunięcie chirurgiczne guzów mózgu jest w ogromnej większości przypadków niemożliwe (z wyjątkiem psich i kocich oponiaków przedmózgowia).
Leczenie za pomocą radioterapii (lub w skojarzeniu z zabiegiem chirurgicznym) jest z reguły bardzo skuteczne.
Średni czas przeżycia u pacjentów leczonych radioterapią to 300-700 dni.

Guzy przysadki mózgowej

Średni czas przeżycia u zwierząt leczonych radioterapią wynosi 147-1400 dni.

Mięsaki tkanek miękkich

Mięsaki tkanek miękkich stanowią około 15-20% wszystkich guzów skórnych i podskórnych u psów. Częstość przerzutów jest niska do średniej (15-41%) i zależna od stopnia złośliwości guza.
Najlepsze efekty leczenia przynosi połączenie radioterapii z usunięciem chirurgicznym zmiany.
Przeżywalność u psów wynosi nawet 1851 dni.

Guzy z komórek tucznych

Guzy z komórek tucznych stanowią około 21% wszystkich guzów skórnych psów. Radioterapia zalecana jest jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego lub w przypadku, gdy guz okazuje się nieoperacyjny.
Mediana czasu przeżycia u psów wynosi nawet 1240 dni, jednakże w dużej mierze wpływ na to ma umiejscowienie nowotworu.

Guzy jamy ustnej

Najczęstszym spotykanym nowotworem jamy ustnej psów jest czerniak, włókniakomięsak, rak płaskonabłonkowy oraz acanthomatous ameloblastoma. U kotów natomiast dominuje rak płaskonabłonkowy.
Najlepsze efekty uzyskuje się łącząc radioterapię z zabiegiem chirurgicznym.
Średni czas przeżycia pacjentów objętych leczeniem radioterapią to 5-9 miesięcy.

Mięsaki histiocytarne psów

Radioterapia wykorzystywana jest do leczenia paliatywnego.
Średni okres przeżywalności psów leczonych radioterapią wynosi 182 dni (60 dni u nieleczonych). W przypadku połączenia radioterapii z chemioterapią średni czas przeżycia wynosi 208 dni.

Mięsaki złośliwe kości

Mięsak złośliwy kości jest najczęstszym nowotworem pierwotnym kości (85% wszystkich pierwotnych guzów kości).
Radioterapia jest skuteczną terapią przy leczeniu / kontroli bólu związanego z pierwotnym oraz przerzutowym procesem nowotworowym.
Średni czas przeżycia to 122-313 dni.

Mięsaki poszczepienne kotów

Mięsaki poszczepienne kotów są agresywnymi, wysokiego stopnia złośliwości nowotworami, które powstają w miejscu uprzednich szczepień i są bardzo ciężkie do leczenia.
Najefektywniejsze podejście terapeutyczne to połączenie zabiegu chirurgicznego z radioterapią.
Średni czas przeżycia dla kotów leczonych radioterapią to 986 dni (gdy osiągnięto pełne chirurgiczne wycięcie nowotworu) i 292 dni (z niepełnym marginesem chirurgicznym).


Radioterapia odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu różnych psich oraz kocich nowotworów. Jest dobrze tolerowanym zabiegiem, z minimalnymi lub umiarkowanymi skutkami ubocznymi ze strony zdrowych tkanek, które są zależne od schematu frakcjonowania radioterapii. Przy coraz większej dostępności nowych oraz bardziej zaawansowanych technik planowania oraz dostarczania radioterapii, skutki uboczne związane z tym sposobem leczenia są minimalne.