Dopasowanie kształtu pola napromieniania do kształtu guza umożliwia kolimator wielolistkowy