parallax background

James Elliott

BVM&S, CertSAM, DACVR (RO), MRCVS
Dip. ECVIM-CA-RO (Oncology and RadiationOncology),
European Veterinary Specialist in Veterinary Oncology and Radiation Oncology
American Specialists in Veterinary Radiation Oncology
RCVS Specialist in Veterinary Oncology

Po ukończeniu studiów James przez 2 lata pracował w lecznicach dla małych zwierząt, po czym podjął staż i rezydenturę z onkologii na Uniwersytecie w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. James uzyskał RCVS Certificate in Small Animal Medicine, dyplom specjalisty z onkologii ECVIM-CA oraz tytuł specjalisty z onkologii RCVS. Po wielu latach pracy w klinice referencyjnej James podjął drugą rezydenturę na North Carolina State University z radioterapii, podczas której zdobył doświadczenie we wszystkich aspektach nowoczesnej radioterapii, w tym w planowaniu wysoce wyspecjalizowanych metod radioterapii (radioterapia z modulacją intensywności i radioterapia stereotaktyczna). James jest autorem wielu publikacji, jest jednym z edytorów czasopisma weterynaryjnego i jest również autorem rozdziału z neuroonkologii w najnowszym podręczniku onkologii BSAVA. Przez kilka lat był także egzaminatorem zarówno RCVS, jak i egzaminu z onkologii ECVIM. James lubi wszystkie aspekty pracy klinicznej, w szczególności wykorzystując swoje umiejętności zarówno w onkologii medycznej, jak i radioterapii do projektowania niestandardowych planów leczenia. Jego celem jest próba poprawy jakości i długości życia pacjentów przy jak najmniejszej liczbie działań niepożądanych