parallax background

Wyposażenie Ośrodka RTWet

Nasz ośrodek wyposażony jest w diagnostyczny skaner PET-CT Philips Gemini GXL, który:

 • składa się z tomografu komputerowego Philips Brilliance CT,
 • posiada płaski stół do planowania radioterapii,
 • pozwala na łatwy dostęp do pacjenta dzięki separacji pomiędzy częściami diagnostycznymi
 • ma możliwość rozszerzenia spektrum diagnostycznego o PET,
 • pozwala na diagnostykę zarówno małych, jak i dużych zwierząt, dzięki szerokiemu zakresowi napięcia, co jednocześnie umożliwia dostosowanie (ograniczenie) dawki diagnostycznej,
 • ma 16 niezależnych rzędów detektorów pozwalających uzyskać minimalną grubość warstwy na poziomie 0,65 mm,
 • wyposażony jest w automatyczny stół pozwalający na badania dynamiczne oraz integrację ze strzykawką automatyczną oraz systemami do bramkowania EKG lub oddechowego.
Tomograf komputerowy

Podstawowym wyposażeniem RTWet jest akcelerator (przyspieszacz) liniowy Varian Clinac 600 CD o energii nominalnej fotonów 6 MeV wyposażony w:

 • głowicę terapeutyczną z kolimatorem wielolistkowym Millenium MLC120 składającym się ze 120 listków w dwóch bankach po 60 listków, napędzanych mikrosilnikami elektrycznymi, o polu maksymalnym w izocentrum 40×40 cm,
 • telemetr optyczny i symulację świetlną realizowaną w technice światłowodowej,
 • podwójnym systemem dozymetryczny z blokadą ustawioną na 1.5% przekroczenia symetrii pola i monitorowania przekroczenia dawki w impulsie,
 • system wizualizacji Portal Vision aS500 do akceleratora Clinac 600 CD pozwalający na wizualizację struktur wewnętrznych pacjenta w świetle wiązki terapeutycznej, w pełni zintegrowany w wykorzystywanym systemie VARiS Vision 6.5, obejmujący detektor aS500 – najnowocześniejszy detektor na bazie krzemu amorficznego ze specjalnym ramieniem detektora typu R-Arm.
Akcelerator liniowy

Nasz akcelerator liniowy umożliwia nam:

 • wykonywanie wszystkich klasycznych, statycznych technik napromieniania,
 • programu rozszerzonego klina dynamicznego do generowania rozkładu izodoz klinowych dzięki sterowanemu komputerowo ruchowi szczęk kolimatora asymetrycznego,
 • automatyczne sekwencjonowanie pól,
 • definiowanie kształtu pola napromieniania z kolimatorem wielolistkowym MLC,
 • automatyczną transmisję planów leczenia,
 • automatyczną rejestrację i weryfikację danych radioterapeutycznych,
 • terapię dynamiczną dIMRT Sliding Window,
 • dynamiczną terapię obrotową – zaawansowany, specjalistyczny system dynamicznego sterowania kolimatorem wielolistkowym daje automatyczną zmianę ustawień listków kolimatora w czasie obrotu głowicy akceleratora.