parallax background

Wyposażenie Ośrodka RTWet

Nasz ośrodek wyposażony jest w diagnostyczny skaner PET-CT Philips Gemini GXL, który:

- składa się z tomografu komputerowego Philips Brilliance CT,
- posiada płaski stół do planowania radioterapii,
- pozwala na łatwy dostęp do pacjenta dzięki separacji pomiędzy częściami diagnostycznymi
- ma możliwość rozszerzenia spektrum diagnostycznego o PET,
- pozwala na diagnostykę zarówno małych, jak i dużych zwierząt, dzięki szerokiemu zakresowi napięcia, co jednocześnie umożliwia dostosowanie (ograniczenie) dawki diagnostycznej,
- ma 16 niezależnych rzędów detektorów pozwalających uzyskać minimalną grubość warstwy na poziomie 0,65 mm,
- wyposażony jest w automatyczny stół pozwalający na badania dynamiczne oraz integrację ze strzykawką automatyczną oraz systemami do bramkowania EKG lub oddechowego.
Podstawowym wyposażeniem RTWet jest akcelerator (przyspieszacz) liniowy Varian Clinac 600 CD o energii nominalnej fotonów 6 MeV wyposażony w:

- głowicę terapeutyczną z kolimatorem wielolistkowym Millenium MLC120 składającym się ze 120 listków w dwóch bankach po 60 listków, napędzanych mikrosilnikami elektrycznymi, o polu maksymalnym w izocentrum 40x40 cm,
- telemetr optyczny i symulację świetlną realizowaną w technice światłowodowej,
- podwójnym systemem dozymetryczny z blokadą ustawioną na 1.5% przekroczenia symetrii pola i monitorowania przekroczenia dawki w impulsie,
- system wizualizacji Portal Vision aS500 do akceleratora Clinac 600 CD pozwalający na wizualizację struktur wewnętrznych pacjenta w świetle wiązki terapeutycznej, w pełni zintegrowany w wykorzystywanym systemie VARiS Vision 6.5, obejmujący detektor aS500 – najnowocześniejszy detektor na bazie krzemu amorficznego ze specjalnym ramieniem detektora typu R-Arm.
Nasz akcelerator liniowy umożliwia nam:

- wykonywanie wszystkich klasycznych, statycznych technik napromieniania,
- programu rozszerzonego klina dynamicznego do generowania rozkładu izodoz klinowych dzięki sterowanemu komputerowo ruchowi szczęk kolimatora asymetrycznego,
- automatyczne sekwencjonowanie pól,
- definiowanie kształtu pola napromieniania z kolimatorem wielolistkowym MLC,
- automatyczną transmisję planów leczenia,
- automatyczną rejestrację i weryfikację danych radioterapeutycznych,
- terapię dynamiczną dIMRT Sliding Window,
- dynamiczną terapię obrotową - zaawansowany, specjalistyczny system dynamicznego sterowania kolimatorem wielolistkowym daje automatyczną zmianę ustawień listków kolimatora w czasie obrotu głowicy akceleratora.